شهادت سرباز ترک در منطقه عملیاتی سپر فرات در سوریه

مراسم تشییع پیکر شهید که با خودروی نظامی به غازی‌عنتپ آورده شده بود، پس از پایان مراسم به زادگاهش توکات منتقل شد

1704106
شهادت سرباز ترک در منطقه عملیاتی سپر فرات در سوریه

یک سرباز در منطقه عملیاتی سپر فرات در سوریه به شهادت رسید.

علیه یک پایگاه در  منطقه عملیات سپر فرات حمله ترتیب یافت. 

در این حمله یک سرباز ترکیه کشته شد.

مراسم تشییع پیکر شهید که با خودروی نظامی به غازی‌عنتپ آورده شده بود، پس از پایان مراسم به زادگاهش توکات منتقل شد.

 خبرهای مرتبط