گارد ساحلی ترکیه 74 مهاجر غیرقانونی را نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 74 مهاجر غیرقانونی را در سواحل شهرستان فوچای استان ازمیر از خطر غرق شدن نجات دادند.

1703678
گارد ساحلی ترکیه 74 مهاجر غیرقانونی را نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل شهرستان‌ فوچا از توابع استان ازمیر 74 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

این مهاجران که قصد داشتند با یک قایق بادی به صورت غیرقانونی به یونان بروند، پس از اتمام مراحل اداری به اداره مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه در برابر ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط