تزریق واکسن کرونا در ترکیه از مرز 95 میلیون دوز گذشت

تاکنون بیش از 95 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر ترکیه تزریق شده است.

1701241
تزریق واکسن کرونا در ترکیه از مرز 95 میلیون دوز گذشت

براساس داده‌های وزارت بهداشت ترکیه تاکنون در مجموع بیش از 95 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر کشور تزریق شده است.

طبق داده‌هایی که در سایت "covid19asi.saglik.gov.tr" متعلق به وزارت بهداشت ترکیه قرار گرفته، تا ساعات اولیه روز دوم سپتامبر 48 میلیون و 616 هزار و 804 تن دوز اول و 37 میلیون و 427 هزار و 546 نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع دو دوز تزریق شده در ترکیه به 95 میلیون و 11 هزار و 116 دوز رسید.خبرهای مرتبط