رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه روز ملی اوکراین را تبریک گفت

شنتوپ به مناسبت روز ملی اوکراین پیامی به دمیترو رازومکوف رئیس مجلس اوکراین ارسال کرد.

1696166
رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه روز ملی اوکراین را تبریک گفت

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، روز ملی اوکراین را تبریک گفت.

شنتوپ به مناسبت روز ملی اوکراین پیامی به دمیترو رازومکوف رئیس مجلس اوکراین ارسال کرد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پیام خود نوشت: "باید بگویم که آماده تلاش برای گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه‌ و همکاری‌هایمان با کشور اوکراین در همه زمینه‌ها بوده و در این راستا، افزایش دیدارها و مذاکرات بین پارلمان‌های دو کشور را مدنظر قرار داده‌ایم. به امید دیدار در آینده‌ای نزدیک، برای جناب عالی و دیگر اعضای مجلس اوکراین سلامتی و موفقیت آرزومندم."خبرهای مرتبط