تاکید خلوصی آکار به اهمیت باز ماندن فرودگاه کابل و حفظ امنیت آن

وزیر دفاع ملی ترکیه به سوالات روزنامه‌نگاران پاسخ داد

1693923
تاکید خلوصی آکار به اهمیت باز ماندن فرودگاه کابل و حفظ امنیت آن

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: در تلاش باز ماندن فرودگاه بین‌المللی کابل بشکلی امن و امان و ارایه خدمات از سوی این فرودگاه به کلیه مردم افغانستان هستیم.

خلوصی آکار به سوالات روزنامه‌نگاران پیرامون تحولات واقع در افغانستان و سربازان ترک مامور خدمت در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزای پاسخ داد.

آکار ضمن یادآوری اینکه بیش از 200 شهروند ترکیه در پی حوادث واقع در افغانستان دیروز با هواپیمای متعلق به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه به خارج از افغانستان منتقل شدند گفت: سعی داریم تا امنیت در فرودگاه بین‌المللی کابل تامین شده و به ارائه خدمات به کلیه شهروندان افغان ادامه دهد.

وزیر دفاع ملی ترکیه با اشاره به اینکه در نتیجه دیدارها و مذاکرات این موضوع روشن‌تر شده و نسبت به آن تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد اعلام داشت: در نتیجه فعالیت‌های مشترک نیروهای مسلح ترکیه و دیگر عناصر،هواپیماها بشکلی امن به فرود و پرواز از فرودگاه آغاز کردند. در طول دو روز اخیر 64 پرواز ترتیب یافت. در این میان کشورهای مختلف به امور خارج کردن شهروندان خود از افغانستان ادامه می‌دهند.

وزیر دفاع ملی ترکیه ضمن اشاره به اینکه تاکنون حمله ، یورش و یا مداخله‌ای در فرودگاه کابل صورت نگرفته‌است گفت: برای حفظ امنیت سربازان ترکیه نیز هر نوع تدبیر لازمه اتخاذ شده و می‌شود. در صورت وقوع تحولی غیرمترقبه تدابیر علاوه اتخاذ شده و طرح‌های لازم بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.         خبرهای مرتبط