فخرالدین آلتون از مهار 122 فقره از 129 آتش‌سوزی جنگلی در مناطق مختلف ترکیه خبر داد

رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پستی نوشت: "122 فقره از 129 آتش‌سوزی جنگلی به وقوع پیوسته در 35 استان کشورمان مهار شده است. "

1683995
فخرالدین آلتون از مهار 122 فقره از 129 آتش‌سوزی جنگلی در مناطق مختلف ترکیه خبر داد

122 فقره از 129 آتش‌سوزی جنگلی به وقوع پیوسته در مناطق مختلف ترکیه تحت کنترل قرار گرفت. 

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پستی در حساب کاربری خود شبکه اجتماعی نوشت: "مبارزه جهت مهارآتش‌سوزی‌های جنگلی که مناطق مختلف ترکیه را تحت تاثیر قرار داده با بسیج کلیه امکانات دولت همچنان ادامه دارد."

آلتون در پست خود نوشت: "122 فقره از 129 آتش‌سوزی جنگلی به وقوع پیوسته در 35 استان کشورمان مهار شده است. "خبرهای مرتبط