نیروهای مسلح ترکیه، 40 موضع تروریست‌های پ ک ک را با خاک یکسان کرد

40 موضع متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک در عملیات هوایی در شمال عراق مورد اصابت قرار گرفت

1682697
نیروهای مسلح ترکیه، 40 موضع تروریست‌های پ ک ک را با خاک یکسان کرد

40 موضع متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک در عملیات هوایی در شمال عراق مورد اصابت قرار گرفت.

مبارزه موثر و همه‌جانبه نیروهای مسلح ترکیه با تروریزم ادامه دارد.

روز گذشته، یک عملیات هوایی علیه مواضع تروریست‌ها در مناطق قندیل، گارا، خاکورک و زاپ در شمال عراق انجام شد.  

نزدیک به 40 هدف شامل پناهگاه، سنگر و انبار مهمات، به اصطلاح مقر و غارهای متعلق به تروریست‌ها منهدم شد. ضربه سنگینی به سازمان تروریستی در مناطق مذکور وارد گردید.

در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه آمده است: "نیروهای مسلح ترکیه که برای امنیت کشور و ملت، از دل ملت بزرگوار بیرون آمده است، تا از پای درآوردن آخرین تروریست به مبارزه با تروریزم ادامه می‌دهد."

 

 خبرهای مرتبط