آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق مختلف کشور مهار می‌شود

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه پیام تصویری در این زمینه به اشتراک گذاشت

1682620
آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق مختلف کشور مهار می‌شود

گزارشات رسیده حاکی از مهار 43 آتش‌سوزی از 63 آتش‌سوزی جنگلی واقع در سرتاسر کشور در طول دو روز اخیر می‌باشد.

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در پیام تصویری که تحت عنوان " دولت ترکیه برای حفاظت از جنگل‌ها‌یمان بسیج می‌شود " از حساب توئیتر خود به اشتراک گذاشت، به تعداد پرسنل و خودروهای آتش‌نشانی مورد استفاده در اطفا آتش‌سوزی‌های جنگلی اشاره کرد.

آلتون ضمن اشاره به اینکه نهادها و موسسات ذی‌ربط با چهار هزار پرسنل، صدها خودرو آتش‌نشانی و مداخله سریع در تلاش اطفا حریق در آتش‌سوزی‌های جنگلی در 21 استان کشور از زمین و هوا هستند تاکید کرد: در 63 نقطه متفاوت آتش‌سوزی جنگلی رخ داد که در 43 نقطه مهار گردیده و امور اطفا حریق با دقت و حساسیت کامل ادامه دارد.خبرهای مرتبط