کالین: تعلیق روند دموکراتیک در تونس را رد می‌کنیم

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه: اقدامات فاقد مشروعیت قانونی و حمایت مردمی را محکوم می‌کنیم

1680183
کالین: تعلیق روند دموکراتیک در تونس را رد می‌کنیم

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با اشاره براینکه، روند دموکراتیک در تونس به تعلیق گرفته شده است، اظهار داشت، اقدامات فاقد مشروعیت قانونی و حمایت مردمی را محکوم می‌کنیم.

ابراهیم کالین در ارزیابی تصمیمات قیس سعید رئیس جمهور تونس در مورد راکد ساختن فعالیت‌های مجلس و عزل نخست‌وزیر گفت، تعلیق روند دموکراتیک و نادیده گرفتن اراده دموکراتیک ملت در کشور دوست و برادر تونس را رد می‌کنیم. اقدامات فاقد مشروعیت قانونی و حمایت مردمی را محکوم می‌کنیم. اطمینان داریم که دموکراسی تونس با قدرت از این روند خارج خواهد شد.

قیس سعید رئیس جمهور تونس دیروز اعلام کرده بود، تمامی اختیارات مجلس را بمدت 30 روز راکد ساخته و حق مصونیت سیاسی نمایندگان را به تعلیق گرفته است.

سعید همچنین گفته بود، حشام المشیشی نخست‌وزیر را از کار برکنار کرده و اقتدار را با انتصاب نخست‌وزیر جدید از سوی خود در دست خواهد گرفت.

سعید با انگیزه برملا کردن پرونده‌های اختلاس، وظایف دادستان کل را نیز برعهده گرفته بود.  خبرهای مرتبط