بیانیه وزارت خارجه ترکیه در رابطه با مساجد ایاصوفیه و کاریه

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام داشت كه مسجد ایاصوفیه كبیر و مسجد كاریه از املاك جمهوری تركیه هستند و در چارچوب ارزشهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی با دقت از آنها محافظت می شود

1679570
بیانیه وزارت خارجه ترکیه در رابطه با مساجد ایاصوفیه و کاریه

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام داشت كه مسجد ایاصوفیه كبیر و مسجد كاریه از املاك جمهوری تركیه هستند و در چارچوب ارزشهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی با دقت از آنها محافظت می شود.

تانجو بیلگیچ سخنگوی وزارت امور خارجه طی بیانیه ای درباره تصمیم اتخاذ شده در چهل و چهارمین نشست گسترده کمیته میراث جهانی یونسکو درباره "مکانهای تاریخی استانبول" سخنانی اظهار کرد.

وی با یادآوری اینكه مسجد ایاصوفیه و كاریه كه از مولفه های "اماكن تاریخی استانبول" بوده و در فهرست میراث جهانی جای دارند، با تصمیم شورای دولتی در پایان سال به مسجد تبدیل شدند، ابراز داشت که "ایاصوفیه و كاریه جزو املاك جمهوری تركیه هستند و در چارچوب ارزشهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی با دقت از آنها محافظت می شود."

بیلگیچ تأکید کرد که تعیین چگونگی استفاده از مساجد ایاصوفیه و کاریه مربوط به حقوق حاکمیت ترکیه است.

بیلگیچ با بیان اینکه مرمت و اقدامات دیگر در هر دو بنای یادبود تأثیر منفی بر استانداردهای یونسکو خواهد داشت، خاطرنشان کرد، همانطور که در مأموریت های یونسکو در سال های 2019 ، 2020 و 2021 مشاهده شد، حفظ اصالت و یکپارچگی ایاصوفیه و کاریه مد نظر قرار گرفته بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تصمیمی که طی چهل و چهارمین نشست گسترده کمیته میراث جهانی که ترکیه همچنان در آن نقش ناظر را دارد، اتخاذ شد ، اظهاراتی در بر دارد که با گزارش های مأموریت مشاوره و اوضاع موجود مغایرت دارد، افزود: "ترکیه تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو در مورد اماکن تاریخی استانبول را که با گزارشهای ماموریت مشاوره و اوضاع موجود مغایرت دارد و  مغرضانه، به شکلی پیش قضاوت و با انگیزه های سیاسی تنظیم شده است را رد میکند. این وضعیت با بیانیه ای که هیئت ما در جریان جلسه بیان کرده است، ثبت شده است.

گفتنی است ترکیه در چارچوب تعهدات خود به کنوانسیون میراث جهانی 1972، که از سال 1983 عضو آن بوده است، با آگاهی از حقوق، اختیارات و مسئولیت های خود، با تلاش و دقت در حفاظت از اماکن ثبت شده در لیست میراث جهانی یونسکو به کار خود ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط