پایان دیدارها و مذاکرات رسمی اردوغان در جمهوری ترک قبرس شمالی

هواپیمای حامل رئیس جمهوری ترکیه ساعت 17 به وقت محلی از لفکوشه به مقصد استانبول حرکت کرد

1677974
پایان دیدارها و مذاکرات رسمی اردوغان در جمهوری ترک قبرس شمالی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعت 17 به وقت محلی با هواپیمای "TC TUR"  جمهوری ترک قبرس شمالی را به مقصد استانبول ترک کرد.

اردوغان را در فرودگاه ارجان لفکوشه، رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر، سفیر ترکیه در لفکوشه، برخی از وزرای و نمایندگان مجلس جمهوری ترک قبرس شمالی و مقامات نظامی این جمهوری بدرقه کردند.  خبرهای مرتبط