وزیر خارجه ترکیه با رئیس کمیته امور خارجه مجلس آذربایجان دیدار کرد

وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس کمیته امور خارجه و روابط بین پارلمانی مجلس آذربایجان دیدار کرد.

1674862
وزیر خارجه ترکیه با رئیس کمیته امور خارجه مجلس آذربایجان دیدار کرد

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی پیامی در حساب توئیتر خود از دیدار با صمد سیداف، رئیس کمیته امور خارجه و روابط بین پارلمانی مجلس ملی آذربایجان خبر داد.

چاووش‌اوغلو نوشت: روابط برادرانه ما با بیانیه شوشا در همه زمینه‌ها بیشتر تقویت می‌شود.

عاکف چاغاتای کیلیچ، رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس ترکیه نیز در این دیدار حضور داشت.خبرهای مرتبط