کوجا: واکسیناسیون فقط می تواند از موج چهارم جلوگیری کند

نوع دلتا از نوع جدید ویروس کرونا که در ترکیه نیز مشاهده شده است، به تدریج در حال افزایش است

1674805
کوجا: واکسیناسیون فقط می تواند از موج چهارم جلوگیری کند

 

فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه با تأکید بر اینکه دلتا، از نوع جدید ویروس کرونا، که در ترکیه نیز مشاهده شده است، به تدریج در حال افزایش است، اظهار داشت: "به 750 مورد رسیده است و تعداد استانهای مبتلا نیز به 36 افزایش یافته است. دلتا پلاس نیز در 3 استان و 3 مورد مشاهده شده است."

کوجا پس از جلسه روز گذشته کابینه ریاست جمهوری به سوالات پاسخ داد.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون در ترکیه با سرعت کامل ادامه دارد، در مورد موج چهارم اپیدمی که در برخی کشورها دیده می شود گفت: "در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما به این معنی نیست که این اتفاق نخواهد افتاد. واکسیناسیون و اطمینان از مصونیت فقط می تواند از موج چهارم جلوگیری کند."

وزیر بهداشت افزود: "وقتی ایمنی جامعه به میزان 70 یا حتی 80 درصد حاصل شود، همه گیری پایان و یا کاهش می یابد. حداقل می توان به زندگی عادی بازگشت."

کوجا در مورد تأمین واکسن اسپوتنیک وی که تاکنون 400 هزار دوز از روسیه دریافت کرده است، گفت: "مدت زیادی طول نخواهد کشید. ما انتظار داریم ادامه این کار پس از عید قربان آغاز گردد."خبرهای مرتبط