دستگیری 120 مهاجر غیرقانونی در استان موغلای ترکیه

در شهرستان فتحیه استان موغلا، 120 مهاجر غیرقانونی که درصدد رفتن به یونان بودند، دستگیر شدند

1666285
دستگیری 120 مهاجر غیرقانونی در استان موغلای ترکیه

در شهرستان فتحیه استان موغلا، 120 مهاجر غیرقانونی که درصدد رفتن به یونان بودند، دستگیر شدند.

اکیپ‌های فرماندهی ژاندارمری شهرستان در پی دریافت گزارشی دال براینکه گروهی از مهاجران غیرقانونی قصد خروج از کشور را دارند، به منطقه اعزام شدند.

نیروهای ژاندارمری بعد از تعقیب، مهاجران افغانی، ایرانی، عراقی، پاکستانی و یمنی را در داخل قایقی دستگیر کردند.

مهاجران غیرقانونی توسط قایق گارد ساحلی به فرماندهی پاسگاه ژاندارمری شهرستان انتقال یافتند.

مهاجران پس از انجام امور اداری به اداره مهاجرت استان تحویل داده خواهند شد.خبرهای مرتبط