توافق هیئت‌های ترکیه و آمریکا در مورد تداوم مذاکرات جهت همکاری در حفاظت از فرودگاه کابل

هیئت‌های ترکیه و آمریکا، در زمینه تداوم مذاکرات در خصوص حفاظت از فرودگاه حامد کرزای در افغانستان توافق کردند.

1664996
توافق هیئت‌های ترکیه و آمریکا در مورد تداوم مذاکرات جهت همکاری در حفاظت از فرودگاه کابل

هیئت‌های ترکیه و آمریکا، در زمینه تداوم مذاکرات در خصوص حفاظت از فرودگاه حامد کرزای در افغانستان توافق کردند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با صدور بیانیه‌ای در پی مذاکره با هیئت آمریکایی اعلام کرد، در پی پایان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در زمینه همکاری جهت محافظت از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزای بسترهای همکاری مورد مذاکره قرار گرفته و طرفین در خصوص تداوم این مذاکرات به توافق دست یافتند.

 خبرهای مرتبط