ترکیه به هدف مصونیت اجتماعی در برابر کروناویروس نزدیکتر می‌شود

تاکنون 44 میلیون و 656 هزار و 343 دوز واکسن کرونا در ترکیه تزریق شده است

1663729
ترکیه به هدف مصونیت اجتماعی در برابر کروناویروس نزدیکتر می‌شود

مقدار دوز اول واکسن تزریق شده در مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا در ترکیه به بیش از 30 میلیون دوز رسید. 

طبق داده‌های موجود در آدرس "covid19asi.saglik.gov.tr" وزارت بهداشت ترکیه، تعداد واکسن‌های دوز اول تجویز شده تا ساعت 08.37 تاریخ 24 ژوئن 2021 در ترکیه 30 میلیون و 963 دوز و دوز دوم واکسن 14 میلیون و 654 هزار و 380 بوده است. 

بنابراین، مقدار کل 44 میلیون و 656 هزار و 343 دوز ثبت شد.

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه طی نشست خبری پس از نشست هیئت علمی مبارزه با کرونا اعلام کرد که از روز جمعه تمامی شهروندان 18 سال به بالا می‌توانند برای دریافت واکسن کرونا نوبت بگیرند.

وی همچنین افراد واجد شرایط را به حضور در این روند دعوت کرد.
بنابراین ترکیه گامی مهم در جهت دستیابی به هدف مصونیت اجتماعی برمی‌دارد.

گفتنی است روند واکسیناسیون شهروندان در ترکیه در برابر ویروس کرونا در 14 ژانویه 2021 آغاز شده است.

 خبرهای مرتبط