هیئت عالی مشورتی ریاست جمهوری ترکیه تشکیل جلسه داد

فخرالدین آلتون مدیر دفتر ارتباطات ریاست جمهوری  در مورد این جلسه بیانیه کتبی ارائه داد

1663566
هیئت عالی مشورتی ریاست جمهوری ترکیه تشکیل جلسه داد

هیئت عالی مشورتی ریاست جمهوری به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.

جلسه در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا پایتخت 2.5 ساعت به طول انجامید.

فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات ریاست جمهوری  در مورد این جلسه بیانیه کتبی ارائه داد.

براساس این بیانیه، در این نشست، اعضای هیئت مدیره در مورد عدالت، قانون و قانون اساسی جدید تبادل نظر کردند.خبرهای مرتبط