ترکیه 50 هزار دیگر دوز واکسن کووید-19 به جمهوری ترک قبرس شمالی ارسال کرد

ترکیه در چارچوب مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) 50هزار دوز دیگر واکسن سینوواک را به جمهوری ترک قبرس شمالی ارسال کرده است.

1662415
ترکیه  50 هزار دیگر دوز واکسن کووید-19 به جمهوری ترک قبرس شمالی ارسال کرد

طبق بیانیه وزارت بهداشت جمهوری ترک قبرس شمالی، هواپیمای آمبولانس متعلق به وزارت بهداشت ترکیه ، حامل واکسن‌ها، عصر دیروز در فرودگاه ارجان به زمین نشست.

واکسن‌ها به مقامات وزارت بهداشت جمهوری ترک قبرس شمالی تحویل داده شدند.

بنابراین مقدار واکسن ارسال شده توسط ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی به 290 هزار دوز رسید.خبرهای مرتبط