تروریست تحت تعقیب در لیست سبز تسلیم شد

یکی از اعضای سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک/ ک.ج.ک که در لیست سبز افراد تحت تعقیب قرار داشت، در نتیجه فعالیتهای اقناع تسلیم شد.

1660534
تروریست تحت تعقیب در لیست سبز تسلیم شد

در بیانیه‌ای که توسط وزارت کشور ترکیه ارائه شد، آمده است که اوزگور آبیک، با نام مستعار "اردال اوغور"، که در نتیجه تلاش‌های اقناعی انجام شده تحت هماهنگی این وزارتخانه از پ.ک.ک /ک.ج.ک فرار کرد، تسلیم نیروهای امنیتی در ماردین شد.

در این بیانیه، اشاره شد که تروریست مذکور که در سال 2009 به سازمان تروریستی پیوست و در عراق و سوریه فعال بود، سرانجام در سطح به اصطلاح مسئول سازمان در منطقه "گاپ ریها" فعالیت می کرد.خبرهای مرتبط