نجات هشت پناهجو از خطر غرق شدن در بالیک‌اسیر

در بالیک‌اسیر 8 پناهجو که توسط عناصر یونانی به آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند

1658125
نجات هشت پناهجو از خطر غرق شدن در بالیک‌اسیر

در بالیک‌اسیر 8 پناهجو که توسط عناصر یونانی به آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند. 

تیم‌های فرماندهی گارد ساحلی با دریافت اطلاعاتی مبنی بر وجود پناهجویان در یک قایق در سواحل آیوالیک به منطقه اعزام شدند.

هشت مهاجر که از سوی گارد ساحلی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شده و به ساحل منتقل شدند.

برای پناهجویان لباس، غذا، نوشیدنی و تجهیزات پزشکی فراهم شد.

 

 خبرهای مرتبط