وزارت دفاع ملی ترکیه تصاویر هواگردهای جنگنده کشور در ماموریت آموزشی را منتشر کرد

در این تصاویر فعالیت‌های آموزشی هواگردهای جنگنده و پشتیبانی کشور مشاهده می‌شود

1656814
وزارت دفاع ملی ترکیه تصاویر هواگردهای جنگنده کشور در ماموریت آموزشی را منتشر کرد

وزارت دفاع ملی ترکیه در توئیتر ویدیویی از هواگردهای جنگنده و پشتیبانی پایگاه‌های فرماندهی نیروی هوایی کشور در حال مأموریت آموزشی را منتشر کرد.

در این تصاویر فعالیت‌های آموزشی هواگردهای جنگنده و پشتیبانی کشور مشاهده می‌شود.خبرهای مرتبط