قزاقستان خواهان توسعه هر چه بیشتر روابط با ترکیه است

ابزال ساپاربکولی سفیر قزاقستان در آنکارا: هدف ما گسترش روابط ترکیه - قزاقستان در هر زمینه است

1656308
قزاقستان خواهان توسعه هر چه بیشتر روابط با ترکیه است

ابزال ساپاربکولی سفیر قزاقستان در آنکارا با اشاره براینکه، ترکیه در بین 10 کشور اولی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در قزاقستان انجام داده است، قرار دارد، اظهار داشت، ترکیه، قزاقستان را بعنوان دربی به سوی شرق و قزاقستان نیز ترکیه را بعنوان دربی به سوی غرب، خاورمیانه و آفریقا مشاهده می‌کند.

ابزال ساپاربکولی در گفت‌وگو با منسوبین مطبوعات در سفارت تاکید کرد، قزاقستان مایل به توسعه هر چه بیشتر کریدور میانی که ترکیه نیز بدان اهمیت می‌دهد، می‌باشد.

ساپاربکولی با اشاره براینکه، در مورد این موضوع نشستی با مشارکت کشورهایی از جمله ترکیه، قزاقستان و آذربایجان برگزار خواهد شد، گفت، هدف ما گسترش روابط ترکیه - قزاقستان در هر زمینه است. سال گذشته، سال خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در قزاقستان بود. سرما‌یه‌گذاری‌ ترکیه در سال 2019 در قزافستان که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ استقلال بود، سال گذشته نیز برغم همه‌گیری کووید-19 مجددا رکورد زد.

ابزال ساپاربکولی با اشاره براینکه، ترکیه در بین 10 کشور اولی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در قزاقستان انجام داده است، قرار دارد، اظهار داشت، ترکیه، قزاقستان را بعنوان دربی به سوی شرق و قزاقستان نیز ترکیه را بعنوان دربی به سوی غرب، خاورمیانه و آفریقا مشاهده می‌کند.

وی گفت، انتظار داریم برخی از شرکت‌هایی که شهرهایی چون مالاتیا، کایسری، قونیه و مرسین فعالیت می‌کنند، طی سال جاری در قزاقستان 10 کارخانه احداث کنند.

 خبرهای مرتبط