17 مهاجر در سواحل آیواجیک نجات داده شدند

17 مهاجر نامنظم رانده شده از سوی یونان، نجات داده شدند

1652063
17 مهاجر در سواحل آیواجیک نجات داده شدند

 

17 مهاجر نامنظم که از سوی یونان به سوی سواحل شهرستان آیجواجیک چاناک کاله رانده شده بودند، نجات داده شدند.

بر اساس بیانیه ای در سایت اینترنتی فرماندهی گارد ساحلی، بر اساس دریافت خبری در مورد یک گروه مهاجر نامنظم در یک قایق بادی در سواحل بادملی آیواجیک، قایق نیروهای گارد ساحلی به منطقه حرکت کرد.

17 تن که از سوی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند، نجات داده شدند.

مهاجران نامنظم، پس از انجام امور اداری، به ماموران مرکز باز پس فرستادن خارجیان تحویل داده شدند.خبرهای مرتبط