سخنگوی ریاست جمهوری، وزیر فرهنگ و گردشگری و معاون وزیر بهداشت ترکیه عازم روسیه شدند

در این سفر، عرضه واکسن اسپاتنیک وی، پروازهای بین دو کشور و سفرهای گردشگران روسی به ترکیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

1640797
سخنگوی ریاست جمهوری، وزیر فرهنگ و گردشگری و معاون وزیر بهداشت ترکیه عازم روسیه شدند

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری، محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری و تولگا تولونای معاون وزیر بهداشت ترکیه برای دیدار با همتایان خود عازم روسیه شدند.

در این سفر، عرضه واکسن اسپاتنیک وی تولید شده توسط روسیه علیه نوع جدید ویروس کرونا و تولید آن در ترکیه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، پروازهای بین دو کشور و سفرهای گردشگران روسی به ترکیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 خبرهای مرتبط