اردوغان: از ماه ژوئن سعی خواهیم کرد که تدابیر را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم

رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت: ترکیه موفقیتهایش در عرصه های اجتماعی و اقتصادی را به موفقیتش در بخش خدمات بهداشتی افزوده و توانسته است خود را از اقلیم بحران، به دور نگاه دارد

1639442
اردوغان: از ماه ژوئن سعی خواهیم کرد که تدابیر را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت: "بسیاری از شاخصها که در راس آنها افزایش در میزان سرمایه گذاری و استخدام میباشد، نشان دهنده آینده ای درخشان در کشورمان هستند."

رئیس جمهور ترکیه از طریق کنفرانس تصویری با اعضای سازمان حزب عدالت و توسعه، به واسطه عید دیدار کرده، طی اظهاراتی در این دیدار، ابراز داشت که ترکیه موفقیتهایش در عرصه های اجتماعی و اقتصادی را به موفقیتش در بخش خدمات بهداشتی افزوده و توانسته است خود را از اقلیم بحران، به دور نگاه دارد.

اردوغان در ادامه افزود: "بسیاری از شاخصها که در راس آنها افزایش میزان سرمایه گذاری و استخدام میباشد، نشان میدهد که آنیده درخشانی در انتظار کشورمان است."

وی با اشاره به تلاشهای ترکیه در مبارزه با کرونا ویروس نوع جدید، گفت: "از روز دوشنبه به طور تدریجی وارد مرحله عادی سازی خواهیم شد. سعیمان بر این است که تا پایان ماه می نیز با احتیاط عمل کنیم. از ماه ژوئن، زندگی بیشتر به حالت عادی بازخواهد گشت و سعی خواهیم کرد که تدابیر را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم."خبرهای مرتبط