کوجا: به روزهایی که محدودیتهای مرتبط با کرونا ویروس نوع جدید به طور تدریجی کمتر خواهد شد، رسیده‌ایم

وزیر بهداشت در حساب تویتتری خود پیامی ویدئویی منتشر کرده و ماه رمضان را تبریک گفت.

1639034
کوجا: به روزهایی که محدودیتهای مرتبط با کرونا ویروس نوع جدید به طور تدریجی کمتر خواهد شد، رسیده‌ایم

 

 فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه ابراز داشت، به روزهایی که محدودیتهای مرتبط با کرونا ویروس نوع جدید به طور تدریجی کمتر خواهد شد، رسیده‌ایم.

وزیر بهداشت در حساب تویتتری خود پیامی ویدئویی منتشر کرده و ماه رمضان را تبریک گفت.

کوجا گفت: " این سومین عیدی است که ما به دور از عزیزانمان و بدون دست بوسی بزرگانمان سپری میکنیم. در پایان یک ماه که بیشتر آن را در خانه خود گذراندیم، به روزهایی که محدودیت ها به تدریج برداشته می‌شوند، نزدیک میشویم. من با آرزوی اعیادی که بطور کامل یکدیگر را در آغوش خواهیم گرفت، این عید را به شما تبریک می گویم."خبرهای مرتبط