واکسن غیرفعال ترکیه نیز در لیست سازمان جهانی بهداشت جای گرفت

واکسن غیرفعال نوآورانه ترکیه نیز وارد لیست سازمان جهانی بهداشت شد.

1635204
واکسن غیرفعال ترکیه نیز در لیست سازمان جهانی بهداشت جای گرفت

پروفسور دکتر حسن ماندال، رئیس شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه توبیتاک (TÜBİTAK)، طی سخنانی در گبزه گفت که واکسن غیرفعال نوآورانه که دانشمندان ترک علیه نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) روی آن کار می‌کنند نیز وارد شده لیست سازمان جهانی بهداشت (WHO) شد.

ماندال با بیان اینکه مطالعات مهمی در زمینه تولید واکسن در ترکیه انجام شده است، گفت که 2 مورد از 7 مورد در حال حاضر در مرحله مطالعه هستند و یکی از این موارد به زودی آزمایشات فاز 1  را آغاز می‌کند.

ماندال با یادآوری اینکه واکسن بر اساس ذرات شبه ویروس (VLP) وارد لیست سازمان جهانی بهداشت شد، گفت:

"یکشنبه گذشته، دومین واکسن ما، یعنی واکسن غیر فعال نوآورانه، اکنون در لیست سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. ما نه تنها واکسیناسیون می‌کنیم ، بلکه آن را به دنیا نیز عرضه می‌کنیم. ما می‌گوییم واکسن‌های ما نوآورانه هستند و می‌توانند در لیست سازمان بهداشت جهانی قرار گیرند.خبرهای مرتبط