4 تروریست پ‌ک‌ک با روش اقناع به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

شمار تروریست‌هایی که در سال 2021 با روش اقناع تسلیم شده‌اند به 67 نفر افزایش یافت

1634712
4  تروریست پ‌ک‌ک با روش اقناع به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

4 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک با روش اقناع به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

بدین ترتیب شمار تروریست‌هایی که در سال 2021 با روش اقناع تسلیم شده‌اند به 67 نفر افزایش یافت.

در نتیجه فعالیت‌های اقناع که با هماهنگی وزارت کشور و از سوی فرماندهی ژاندارمری کل و اداره کل پلیس به پیش برده می‌شود، 4 تروریست با فرار از سازمان تروریستی پ‌ک‌ک، امروز به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

تروریست‌های مذکور در سال‌های 2013 و 2018 به سازمان تروریستی ملحق شده و در عراق فعالیت می‌کردند.خبرهای مرتبط