وارانک: اگر همه چیز موفقیت‌آمیز باشد ما می‌توانیم واکسن خود را در فناوری VLP در پاییز تولید کنیم

مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه طی سخنانی در یک کانال تلویزیونی، به ارائه توضیحاتی در خصوص تولید واکسن‌ها و داروهای ملی در مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا پرداخت

1630572
وارانک: اگر همه چیز موفقیت‌آمیز باشد ما می‌توانیم واکسن خود را در فناوری VLP در پاییز تولید کنیم

مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه در مورد کاندیدای واکسن بر اساس ذرات شبیه ویروس (VLP) گفت: "اگر همه چیز موفقیت‌آمیز باشد ما می‌توانیم واکسن خود را در فناوری VLP در پاییز تولید کنیم."

مصطفی وارانک طی سخنانی در یک کانال تلویزیونی، به ارائه توضیحاتی در خصوص تولید واکسن‌ها و داروهای ملی در مبارزه با نوع جدید ویروس کرونا پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه 7 مطالعه مختلف برای توسعه واکسن در کشور انجام شده است، افزود "در این میان، یک مطالعه واکسن ابتکاری مبتنی بر ذرات شبیه ویروس به نام VLP وجود دارد و مطالعات انسانی در 4 کشور در سراسر جهان انجام شده است، که من نیز داوطلب هستم. واکسن VLP آزمایشات انسانی را آغاز کرده است، مطالعات مرحله 1 در حال کار بر روی نامزد واکسن غیرفعال در قیصریه هستیم. آنها در پایان مطالعه فاز 2 هستند."

وارانک تصریح کرد اگر مطالعه واکسن VLP موفقیت آمیز باشد، "اثربخشی و محافظت از واکسن ما را می‌توان بسیار بهتر و در شرایط مناسب تولید کرد. اگر همه چیز موفقیت‌آمیز باشد، می‌توانیم واکسن خود را در فناوری VLP در پاییز تولید کنیم".

 

 خبرهای مرتبط