پایان آموزش مقدماتی کماندویی سربازان آذربایجان در ترکیه

دوره آموزش مقدماتی کماندویی سربازان جمهوری آذربایجان در استان اسپارتای ترکیه با موفقیت به پایان رسید.

1629971
پایان آموزش مقدماتی کماندویی سربازان آذربایجان در ترکیه

پرسنل ارتش آذربایجان توسط فرماندهی مرکز آموزش کماندوهای کوهستان در اسپارتای ترکیه آموزش دیدند.

وزارت دفاع ترکیه طی توئیتی اعلام کرد که دوره آموزش مقدماتی کماندویی سربازان جمهوری آذربایجان در استان اسپارتا با موفقیت به اتمام رسید.مراسم اختتامیه این دوره 6 هفته‌ای برای برادرانمان برگزار شد. 

 خبرهای مرتبط