4 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در سوریه از پای درآمدند

4 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ که در تلاش نفوذ به منطقه عملیات چشمه صلح سوریه بودند، از پای درآمدند

1627907
4 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در سوریه از پای درآمدند

4 عضو سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ که در تلاش نفوذ به منطقه عملیات چشمه صلح سوریه بودند، از پای درآمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، 4 تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ که با هدف برهم زدن جو آرامش و امنیت در تلاش نفوذ به منطقه عملیات چشمه صلح بودند، از سوی کتمدوهای قهرمان‌مان از پای درآمدند.خبرهای مرتبط