اردوغان مارشال عبدالرشید دوستم را به حضور پذیرفت

این دیدار در کاخ وحدالدین در استانبول انجام گرفت

1627517
اردوغان مارشال عبدالرشید دوستم را به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مارشال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان را به حضور پذیرفت. 

این دیدار که در کاخ وحدالدین استانبول انجام گرفت، بدون حضور خبرنگاران و بطور بسته بر روی مطبوعات انجام گرفت. خبرهای مرتبط