یک تروریست دیگر تسلیم نیروهای پلیس شد

تروریست دیگری که از سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک فرار کرده بود، در نتیجه اقناع تسلیم شد

1625109
یک تروریست دیگر تسلیم نیروهای پلیس شد

تروریست دیگری که از سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک فرار کرده بود، در نتیجه اقناع تسلیم شد.

بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، یکی دیگر از اعضای سازمان تروریستی که از پ ک ک گریخته بود، وارد کشور شده و تسلیم نیروهای امنیتی شد. 

مشخص شد که این تروریست در سال 2012 به این سازمان پیوسته و در عراق فعالیت می‌کرد.

تعداد اعضای سازمان تروریستی که در طول سال جاری با اقناع تسلیم شده‌اند به 53 نفر رسید.

 خبرهای مرتبط