جزئیات دیدار آکار با فرمانده نیروهای مشترک ناپولی

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با دریادار رابرت بورک، فرمانده نیروهای مشترک ناپولی دیدار کرد

1625112
جزئیات دیدار آکار با فرمانده نیروهای مشترک ناپولی

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با دریادار رابرت بورک، فرمانده نیروهای مشترک ناپولی دیدار کرد.

طبق بیانیه وزارت دفاع ملی، آکار دریادار رابرت بورک فرمانده نیروهای مشترک ناپولی و دیوید ام. ساترفیلد سفیر ایالات متحده آمریکا را به حضور پذیرفت.

دریادار عدنان اوزبال، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز در این نشست حضور داشت.

 خبرهای مرتبط