سویلو: نیروهای یونان سعی در سوزاندن پناهجویان نمودند

وزیر کشور ترکیه: تا زمانی که اروپا به یونان اجازه دهد و در مقابل حوادثی که به میان می آید، سکوت کند، به عنوان تحریک کننده این رفتار شرمبار، در تاریخ ثبت خواهد شد

1623341
سویلو: نیروهای یونان سعی در سوزاندن پناهجویان نمودند

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه، با انتشار تصاویر نیروهای امنیتی یونان که سعی در سوزاندن ویدئویی که یک پناهجوی نامنظم گرفته بود دارند، نوشت: "تا زمانی که اروپا به یونان اجازه دهد و در مقابل حوادثی که به میان می آید، سکوت کند، به عنوان تحریک کننده این رفتار شرمبار، در تاریخ ثبت خواهد شد."

قایق گارد ساحلی که در آبهای شهرستان چشمه ازمیر به گشت زنی میپرداخت، مشاهده کرد که قایق پناهجویان نامنظم از سوی نیروهای یونانی به سوی ترکیه رانده میشود.

پس از اینکه قایق مذکور علی رغم همه هشدارهای اعضای گارد ساحلی ترکیه به سوی کشور رانده شد، تیمهای فرماندهی امنیت ساحلی، 41 پناهجوی نامنظم را نجات داده به بندر چشمه منتقل کردند. یک پناهجوی نامنظم که پایش سوخته بود، به اورژانس تحویل داده شد.

سلیمان سویلو وزیر کشور، طی پیامی از تویتتر تصاویری از لحظات رانده شدن قایق پناهجویان از سوی یونان به ترکیه را منتشر کرد.

سویلو در رابطه با تصاویر پناهجویی که لحظات ریختن بنزین از سوی نیروهای یونان به روی آنها و تلاش برای سوزاندنشان را تعریف میکرد و میگفت: "پلیس یونان پول و تلفنهایمان را گرفت. زنی که به ما میگفت بروید، بنزین آورده و رویمان ریخت سپس نیز سعی کرد که ما را به آتش بکشد. پلیس نیز گفت که چون به ترکیه نرفتید، می‌سوزید."، گفت: "تلاش نیروهای یونانی برای سوزاندن پناهجویان با بنزین، قتل عام تحت نظارت اروپا میباشد. تا زمانی که اروپا به یونان اجازه دهد و در مقابل حوادثی که به میان می آید، سکوت کند، به عنوان تحریک کننده این رفتار شرمبار، در تاریخ ثبت خواهد شد."خبرهای مرتبط