ترکیه با لیبی در زمینه بازسازی این کشور همکاری می‌کند

وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه از گفت‌وگو با وزیر مدیریت محلی لیبی برای همکاری در زمینه بازسازی این کشور خبر داد.

1619765
ترکیه با لیبی در زمینه بازسازی این کشور همکاری می‌کند

مراد کوروم، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای از دیدار با بدرالدین الصادق التومی، وزیر مدیریت محلی لیبی خبر داده و اعلام کرد که در خصوص طرح‌های مربوط به روند بازسازی و توسعه لیبی گفت‌وگو کرده‌اند.

وی در پیام خود افزوده است: "ما با نشان دادن نمونه‌ای از همبستگی در زمینه توسعه خدمات در زمینه‌های محیط زیست و شهرنشینی که در راستای "شهرداری برادری" انجام می‌شود، روابط دوجانبه خود را برای افزایش رفاه برادران لیبیایی توسعه خواهیم داد.

همچنین در طول دیدار با طرف مقابل تجربیات خود را در زمینه مدیریت پسماند به اشتراک گذاشته و برای افزایش همکاری‌ها در خصوص مدیریت پسماند، آب آشامیدنی و زیرساخت‌های لازم اقدام خواهیم کرد."خبرهای مرتبط