بازدید نماینده سازمان ملل از روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه در حاتای ترکیه

رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه در گذرگاه مرزی جیلوه گوز در استان حاتای ترکیه بازدید کرد.

1618939
بازدید نماینده سازمان ملل از روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه در حاتای ترکیه

ولکان بوزکر، رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه در گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی استان حاتای ترکیه بازدید کرد.

وی طی سخنانی در جمع خبرنگاران بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه از طریق 4 گذرگاه مرزی این کشور تاکید کرده و اظهار داشت: انتقال کمک‌های مذکور در حال حاضر تنها از یک گذرگاه امکان پذیر است. امیدوارم شورای امنیت در اولین فرصت این تعداد را افزایش دهد.

وی که همراه با مقامات ملل متحد از مرکز کمک‌های بشردوستانه این نهاد به سوریه در شهرستان ریحانلی نیز بازدید کرد، افزود: از تماس‌ها و تلاش‌های جامعه جهانی در این راستا حمایت می‌کنیم. مشاهدات خودم در اینجا را با تمام کشورهای عضو سازمان ملل در میان خواهم گذاشت.

بوزکر همچنین گفت: «من تمامی تلاشم را در شورای امنیت انجام می‌دهم تا تصمیم جدیدی برای باز کردن 3 دروازه دیگر اتخاذ شود. هیچ کشوری توانایی جلوگیری از چنین فاجعه‌ای را ندارد. بحران سوریه بزرگترین فاجعه انسانی و تراژدی است که جهان پس از جنگ جهانی دوم دیده است. حدود 2.7 میلیون آواره در شمال غربی سوریه در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند».

 خبرهای مرتبط