دیدار وزیر دادگستری ترکیه با کمیسر حقوق بشر آذربایجان

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، سابینا علی‌‌یوا کمیسر حقوق بشر آذربایجان و هیات همراه وی را به حضور پذیرفت.

1616880
دیدار وزیر دادگستری ترکیه با کمیسر حقوق بشر آذربایجان

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، سابینا علی‌‌یوا کمیسر حقوق بشر آذربایجان و هیات همراه وی را به حضور پذیرفت. 

در بیانیه منتشره از سوی این وزارتخانه آمده است، در جریان این دیدار ، روابط دوجانبه و موضوعات حقوقی متعدد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. 

در این بیانیه ضمن تاکید به اینکه روابط دوجانبه با رویکرد “ دو‌ دولت یک ملت” بیش از پیش گسترش خواهد یافت، آمده است: “ وزیر دادگستری به خاطر انتشار گزارش آمبودزمان ترکیه در مورد موارد نقض حقوق بشر از سوی ارمنستان در جنگ قره‌باغ کوهستانی تشکر کرده و اعلام کرد که در عرصه بین‌المللی این گزارش را دنبال خواهد کرد. "

گل همچنین مراتب خشنودی خود بابت این دیدار را ابراز نمود.”خبرهای مرتبط