آموزشهای عناصر ناوگان وظیفه نیروی دریایی دائمی گروه 2 ناوچه یاووز

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که عناصر ناوگان وظیفه نیروی دریایی دائمی گروه 2 ناوچه یاووز آموزش دیده اند

1614297
آموزشهای عناصر ناوگان وظیفه نیروی دریایی دائمی گروه 2 ناوچه یاووز

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که عناصر ناوگان وظیفه نیروی دریایی دائمی گروه 2 ناوچه تی سی جی یاووز آموزش انتقال را با تی سی جی کمال رئیس، اسپیس مندز نونر، رز رگینا ماریا انجام دادند.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت، اعلام گردید: "عناصر ناوگان وظیفه نیروی دریایی دائمی گروه 2 ناوچه تی سی جی یاووز آموزش انتقال را با تی سی جی کمال رئیس، اسپیس مندز نونر، رز رگینا ماریا اجرا کردند."خبرهای مرتبط