نجات 54 مهاجر دیگر در چاناک‌قلعه از سوی ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل احمدچه در شهرستان آیواجیک از توابع استان چاناک‌قلعه 54 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند

1613958
نجات 54 مهاجر دیگر در چاناک‌قلعه از سوی ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل احمدچه در شهرستان آیواجیک از توابع استان چاناک‌قلعه 54 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

این مهاجرین به دلیل از کار افتادن موتور قایقشان مدتی بدون حرکت در دریا مانده بودند.

مهاجران غیرقانونی پس از انجام مراحل اداری به اداره امور مهاجرت آیواجیک منتقل شدند.خبرهای مرتبط