نشست کمیسیون فرعی تحقیق اسلام‌هراسی و نژادپرستی در اروپا

حاکان چاووش‌اوغلو به ریاست کمیسیون فرعی تحقیق اسلام‌هراسی و نژادپرستی اروپا بر گزیده شد

1608513
نشست کمیسیون فرعی تحقیق اسلام‌هراسی و نژادپرستی در اروپا

نتیجه تحقیقات نشان داد که 37 درصد جمعیت اروپا در خصوص مسلمانان دارای دیدگاه منفی هستند.

در اولین نشست کمیسیون فرعی تحقیق اسلام‌هراسی و نژادپرستی فزاینده در کشورهای اروپایی که در بنیه کمیسیون بررسی حقوق بشر مجلس ملی کبیر ترکیه تشکیل یافته، رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

حاکان چاووش‌اوغلو نماینده پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه از شهر بورسا و رئیس کمیسیون بررسی حقوق بشر، به ریاست کمیسیون فرعی تحقیقات و مطالعات اسلام‌هراسی و نژادپرستی اروپا بر گزیده شد.

سپس دانشیار دکتر انس بایراکلی از دانشگاه ترک ـ آلمان سخنانی در خصوص علل و ریشه‌های " اسلام‌هراسی و نژادپرستی فزاینده در کشورهای اروپایی "  ایراد کرد.

بایراکلی ضمن اشاره به استفاده از اسلام‌فوبی بعنوان ابزار تدوام‌بخشی به سیاست سلطه‌گری برخی از کشورهای غربی بر جهان پس از سال‌های 1900 اعلام کرد: در کشورهای غربی یک اقلیت مسلمان 5 الی 10 درصدی وجود داشته و این باور وجود دارد که تعداد جمعیت در حال افزایش است و باید آن‌ها را در جامعه غربی جذب و ادغام کرد.

چاووش‌اوغلو ضمن تاکید بر اوج‌گیری رادیکالیزم راست افراطی در کشورهای غربی تاکید کرد: بر اساس تحقیقاتی که در سال 2019 انجام گرفته، 37 درصد جمعیت کشورهای اروپایی در مورد مسلمانان دارای نکته‌نظرات منفی هستند. بیش از 50 درصد جامعه اروپا مخالف با مهاجرت جوامع مسلمان هستند. در لهستان این مخالفت به 70 درصد می‌رسد.خبرهای مرتبط