همکاری ترکیه و کنیا در زمینه‌های انرژی و هیدروکربن

تفاهم‌نامه همکاری بین ترکیه و کنیا در زمینه‌های انرژی و هیدروکربن تایید شده و در روزنامه رسمی به‌چاپ رسید

1607366
همکاری ترکیه و کنیا در زمینه‌های انرژی و هیدروکربن

تفاهم‌نامه همکاری بین ترکیه و کنیا در زمینه‌های انرژی و هیدروکربن تایید شد.

تفاهم‌نامه همکاری بین دولت جمهوری ترکیه و دولت جمهوری کنیا در زمینه‌های انرژی و هیدروکربن که در 8 آوریل سال 2014 در آنکارا به امضا رسیده است، تایید شده و در روزنامه رسمی به‌چاپ رسید.

براین اساس، احکام تفاهم‌نامه از سوی ریاست جمهوری به‌پیش برده خواهد شد.خبرهای مرتبط