دهمین نشست مشورتی بنیاد معارف ترکیه با مشارکت شنتوپ برگزار شد

مصطفی شنتوپ: تبدیل مجدد ترکیه به یک قدرت بزرگ جهانی و مهد تمدن‌ها، در چهارچوب آموزش باکیفیت امکان‌پذیر است

1606018
دهمین نشست مشورتی بنیاد معارف ترکیه با مشارکت شنتوپ برگزار شد

مصطفی شنتوپ رئیس مجلی ملی کبیر ترکیه اظهار داشت، تبدیل مجدد ترکیه به یک قدرت بزرگ جهانی و مهد تمدن‌ها، در چهارچوب آموزش باکیفیت امکان‌پذیر است.

شنتوپ به‌صورت آنلاین در دهمین نشست مشورتی نمایندگان داخلی بنیاد معارف ترکیه شرکت جست.

مصطفی شنتوپ طی سخنانی در نشست گفت، سرمایه‌گذاری بر روی انسان، به نفع تمامی کشورها است. بنیاد معارف ترکیه نیز به این هدف ارزنده خدمت می‌کند.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در ادامه افزود، تبدیل مجدد ترکیه به یک قدرت بزرگ جهانی و مهد تمدن‌ها، در چهارچوب آموزش باکیفیت و انتقال آموزش امکان‌پذیر است. نباید فراموش کرد که فعالیت‌های احیای عمیق و ریشه‌دار در نسل‌های جدید، با علم و عرفان تحقق‌پذیر می‌باشد.خبرهای مرتبط