کمک‌های انسانی سربازان ترک به نیازمندان در منطقه عملیات چشمه

وزارت دفاع ملی ترکیه: کمک‌های انسانی به نیازمندان در بسیاری از روستاهای منطقه چشمه صلح بدون وقفه ادامه دارد

1605264
کمک‌های انسانی سربازان ترک به نیازمندان در منطقه عملیات چشمه

کمک‌های انسانی سربازان ترک به نیازمندان در منطقه عملیات چشمه صلح ادامه دارد.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، برای خشنودی برادرانمان در منطقه چشمه صلح به کمک‌های انسانی به نیازمندان در بسیاری از روستاهای منطقه بدون وقفه ادامه می‌دهیم.خبرهای مرتبط