اردوغان: به جوانان به عنوان معمار ترکیه بزرگ و قدرتمند، اعتماد دارم

اردوغان، رئیس جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) گفت که به جوانان به عنوان معمار ترکیه بزرگ و قدرتمند، اعتماد دارند.

1601666
اردوغان: به جوانان  به عنوان  معمار ترکیه بزرگ و قدرتمند، اعتماد دارم

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در ششمین کنگره عادی شاخه‌ جوانان حزب خود در آنکارا پایتخت ترکیه خطاب به جوانان گفت:

"شما ضمن اینکه عضو شاخه جوانان یک حزب سیاسی هستید، رهبران و وارثان فردای ترکیه بزرگ و قدرتمند خواهید بود. شما در قدس، کوت العماره مبارزه کردید. در بالکان، چناک قلعه، گالیسیا، ساکاریا، دوملوپینار و در ازمیر شما بودید."

رئیس جمهور، با اشاره به اینکه جوانان نیروهای هسنتد که  مسایل و مشکلات ترکیه را در تمام زمینه‌ها بر دوش می‌کشند اظهار داشت:

" شما نشانه اتحاد ما در برابر تجزیه طلب‌ها، تضمین کننده جنبش ساخت و احیای ما در برابر ویرانگران هستید. فردای ترکیه، در گروه افق و قدرت شما می‌باشد. تا زمانی که شما جوانان که آینده کشور را بر آینده خود مقدم می‌دارید، پایدار هستید، هیچ کس نمی‌تواند حرکت مقدس ترکیه را متوقف کند."خبرهای مرتبط