5 عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک از پای درآمدند

5 عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ. از پای درآمدند

1595570
5 عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک از پای درآمدند

5 عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ. که قصد ورود به منطقه سپر فرات واقع در شمال سوریه را داشتند، از پای درآمدند.

بر اساس پیام منتشره از وزارت دفاع ملی ترکیه، اعلام گردید، "5 عضو سازمان تروریستی پ.ک.ک./ی.پ.گ. که برای تخریب محیط امن و آرام، قصد ورود به منطقه سپر فرات واقع در شمال سوریه را داشتند، از پای درآمدند."خبرهای مرتبط