صنایع دفاعی ترکیه در معرض تحریمات قرار دارد

کمیته اجرایی سازمان صنایع دفاعی: صنایع دفاعی ترکیه با تحریمات آشکار و یا پنهانی مورد هدف قرار گرفته است

1593901
صنایع دفاعی ترکیه در معرض تحریمات قرار دارد

کمیته اجرایی سازمان صنایع دفاعی اعلام داشت، صنایع دفاعی ترکیه با تحریمات آشکار و یا پنهانی مورد هدف قرار گرفته است.

براساس اطلاعیه دفتر ارتباطات ریاست جمهوری که پس از برگزاری اجلاس کمیته در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه انتشار یافت، در این اجلاس به تحریمات آشکار و یا پنهانی علیه صنایع دفاعی تاکید گردید.

در این اطلاعیه گفته شد، ترکیه با قاطعیت در طراحی و تولید سیستم و فناوری‌های داخلی و ملی، با گام‌های مطمئن بسوی صنایع دفاعی مستقل به پیش خواهد رفت.خبرهای مرتبط