2 تروریست دیگر با روش اقناع تسلیم شدند

وزارت کشور ترکیه: 2 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک با روش اقناع به نیروهای امنیتی تسلیم شدند

1592151
2 تروریست دیگر با روش اقناع تسلیم شدند

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، در چهارچوب فعالیت‌های اقناع 2 عضو دیگر سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

براساس اطلاعیه وزارت کشور، در نتیجه فعالیت‌های اقناع هماهنگ اداره کل پلیس و فرماندهی کل ژاندارمری، 2 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

تروریست‌های مذکور در سال‌های 2014 و 2015 به سازمان تروریستی ملحق شده و اخیرا در عراق و سوریه فعالیت می‌کردند.خبرهای مرتبط