واکنش ترکیه به فراخوان مجلس هلند برای قبول حوادث 1915 بعنوان نسل‌کشی

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه: مجالس مکانی برای نگارش مجدد و محاکمه تاریخ نیستند

1591149
واکنش ترکیه به فراخوان مجلس هلند برای قبول حوادث 1915 بعنوان نسل‌کشی

ترکیه به مصوبه مجلس نمایندگان هلند دایر بر قبول حوادث سال 1915 بعنوان نسل‌کشی از سوی دولت این کشر واکنش نشان داد.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با مصوبه مذکور با اشاره براینکه، مصوبه مورد تایید مجلس نمایندگان هلند که طی آن دولت این کشور به قبول حوادث سال 1915 بعنوان نسل‌کشی فراخوانده شده است، اقدام بی‌مسندی در راستای نگارش مجدد تاریخ از سوی سیاسیون می‌باشد، اظهار داشت، مجالس مکانی برای نگارش مجدد و محاکمه تاریخ نیستند. آنهایی که این مصوبه را قبول می‌کنند، بجای درک هر چه بهتر حوادث سال 1915 ، به دنبال کسب آراء هستند.

آکسوی ضمن فراخواندن امضاکنندگان مصوبه مذکور به بررسی قطعنامه سازمان ملل بتاریخ 1948 پیرامون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی و احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، تصریح کرد، همه را به حمایت از تلاش‌های مربوط به درک هر چه بهتر یک مسئله تاریخی فرا می‌خوانیم. پیشنهاد ما در مورد تشکیل کمیسیون مشترک تاریخ که ارمنستان بدان پاسخ نداد، در راس این تلاش‌ها قرار دارد.

حامی آکسوی با تاکید براینکه، انتظار داریم دولت هلند از رویکردی در چهارچوب برتری حقوق پیروی کند، گفت، اگر مجلس نمایندگان هلند بجای اتخاذ تصمیمات ضد ترکیه که  در دوره‌ اخیر با دور شدن از واقع‌گرایی متمادین بدان مبادرت می‌ورزد، با نژادپرستی فزاینده، دشمنی با اسلام و خارجیان که جامعه ترک هر روز با آن مواجه هستند و اجرائیات تبعیض‌آمیز مبارزه کند، به جاخواهد بود.خبرهای مرتبط