خطوط هوایی ترکیه در صدر لیست اروپا

خطوط هوایی ترکیه  با میانگین 590 پرواز روزانه، جایگاه خود در صدر لیست اروپا را حفظ کرد

1586455
خطوط هوایی ترکیه در صدر لیست اروپا

خطوط هوایی ترکیه  با میانگین 590 پرواز روزانه در تاریخهای 11-17 فوریه ، جایگاه خود در صدر لیست اروپا را حفظ کرد.

بر اساس گزارش پرواز سازمان امنیت سیر و سفر هوایی اروپا در روزهای 11 الی 17 فوریه، خطوط هوایی ترکیه با میانگین 590 پرواز، از رقبای اروپایی خود پیشی گرفته است.

پس از خطوط هوایی ترکیه، ایرفرانس با 373 پرواز روزانه در رده دوم جای گرفت.

خطوط هوایی پگاسوس ترکیه نیز با 255 پرواز، دررده چهارم مسابقه قرار گرفتند.خبرهای مرتبط